Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Legater

AstraZeneca’s Efteruddannelseslegater 2018

Uddeles i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)

AstraZeneca ønsker at støtte dansk kardiologisk forskning ved at sponsorere avanceret faglig efteruddannelse af yngre læger i juniorforskerstillinger (ph.d- studerende, post doc eller lignende), der er medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) eller Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC) og som forsker i kardiologi. Legatmodtagerne udvælges af DCS’ bestyrelse.

Sponsoratet gives i form af efteruddannelseslegater til studieophold:

 • 6 legater af maksimum DKK 25.000 pr. stk.

Der kan ansøges om støtte til:

 • Studieophold i ind- eller udland med henblik på eksempelvis at lære en ny metode indenfor relevant forskningsområde, som ikke ellers vil være tilgængelig på lægens eget aktuelle ansættelsessted i Danmark.

Følgende faktiske afholdte omkostninger kan dækkes (dog maksimalt Legatbeløbets grænse):

 • Rimelige rejseomkostninger (økonomiklasse)

 • Rimelige opholdsomkostninger i form af overnatninger på campusområde eller hotel

Betingelser for at komme i betragtning til legater:

 • Det faglige arbejde under ophold på stedet skal have en varighed svarende til mindst 25 arbejdstimer pr. uge

 • Der skal foreligge detaljeret projektbeskrivelse, hvoraf formålet med opholdet klart fremgår

 • Der skal foreligge skriftlig dokumentation fra den ansvarlige person på opholdsstedet, der bekræfter at oplæring finder sted
   
 • Det forventes at det fulde beløb bliver brugt i det pågældende kalenderår hvor legatet udbetales

Følgende vurderes ved udvælgelsen (prioriteret liste):

  • Udenlandsophold vægtes højere end ophold i Danmark
    
  • At det tillærte kan implementeres i Danmark
    
  • At det tillærte kan vurderes at gavne dansk kardiologi
    
  • Opholdets længde, hvor længere ophold vægtes tungere
    

Der gives ikke støtte til

 • Kongresrejser eller kursusdeltagelse
   

Ansøgning

Sendes til DCS’ formand Lene Holmvang (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) med c.c. til den lægefaglige sekretær Matias Greve Lindholm (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) samt DCS' sekretariat (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

 • Skal være DCS i hænde senest 8. februar 2018

 • Skal indeholde
  • Resume af projektbeskrivelse incl. formålet med studieopholdet (ca. 1 side)
  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Skriftlig dokumentation fra den ansvarlige person på opholdsstedet, der bekræfter at oplæring finder sted samt varigheden heraf (daglige timer og længde på opholdet).
  • Kort CV